bilgi yapıları


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Üç temel bilgibilgi yapısı olan biyolojikbiyolojik bilgibilgi, yöntemsel (işlevselişlevsel) bilgibilgi, stratejik bilgibilgistratejik bilgibilgi. Biyolojikbiyolojik bilgibilgi, şeylerin nedenneden öyle olduğunu; eşdeyişle nesnelerin, şeylerin bir adının, konumunun, belli özelliklerinin bulunduğunu bildiriyor. Örneğin, “insan, canlı bir varlıktır. “; “Lale, bir gül türüdür.” Yöntemsel bilgibilgiyöntemsel bilgibilgi, belli bir işin nasıl yapılacağına ilişkin uygulamalı bilgidir. Bu bilgibilgi, belli bir işi yapmaya yönelik ayrı adımları ya da eylemleri, var olan seçenekleri içeriyor; yinelemeyle kendiliğinden bir sürece dönüşebiliyor ve bu yolla insanın, sözü edilen işi o anda bilinç düzeyinde ayrımsamadan yapmasını sağlayabiliyor. Bir dili konuşmak, bisiklete binmek, on parmakla daktilo yazmak, bu tür uygulamalı bilgilerin ürünüdür. Bu tür bilgileri bilince çıkarma çabaları, genellikle ters tepiyor ve performansın düşmesine nedenneden oluyor. Örneğin, bisiklet sürücüden, yaptığı hareketleri dikkatdikkat ederek, ayaklarını nasıl hareketHareket ettirdiğini düşünerek bisikletin pedalını çevirmesi istenince hem hız azalıyor hem de hata yapılıyor. Bu bilgibilgi ayrıca, bilinçli bir açıklamaya da elverişli değildir. Örneğin, bisiklete nasıl binileceğini göstermek, anlatmaktan daha kolaydır. Stratejik bilgibilgistratejik bilgibilgi ise belli hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilmek istenen eylemeylem planları, satrançta birkaç hamle sonrasının hesaplanması gibi sorunsorun çözmenin temeli olan bilgilerdir. Stratejik bilgibilgistratejik bilgibilgi, yöntemlerin hangi bağlamda kullanılabileceğine, gerekli bilginin bulunmaması durumunda nasıl davranılacağına ilişkin bilgileri de içeriyor. Bkz. bilgi; bilgi kuramı.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol