bilim


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Geçerliği kabul edilmiş sistemli, nesnel bilgiler bütünü. Ortaklaşa belirlenmiş ölçütlere göre görgülgörgül yaklaşımla toplanmış, gözlemlenebilir verilerle elde edilen bilgibilgi. Evrendeki düzeni bulma çabası ve bu amaca ulaşmak için gözlemlenebilir değişkenler arasında yinelenebilir ve sağdanabilir bağlantılar arama yolu. Bilimselbilimsel yöntemlerle toplanmış tüm bilgiler. Nesne ve olayların gelişimgelişim yasalarını açıklayan yöntemli bilgibilgi; ilimilim. Bunlar, bilimin değişik anlatımlarla yapılmış olan tanımlarından birkaçıdır. Bu tanımlardan çıkan iki temel ölçütten biri, mantıksal geçerlikgeçerlik; öteki de görgülgörgül doğrulanmadır. Bilimin temel nitelikleri; olgusallık, görgüllük, nesnellikNesnellik, sistemlilik ve örgütlülük, akılcılıkakılcılık, güvenirlikgüvenirlik ve geçerlikgeçerlik, kendi kendini yine aynı yöntemlerle düzelticilik, birikicilik, kayıtlılık, yinelenebilirlik ve sağdanabilirliktir. Bilimlerin Dayandığı Sayıltılar: Bu sayıtlılar şunlardır: (1) Doğanın Düzeniyle İlgili Olanlar: Her olayın bir nedeni ve sonucu vardır (belirleyicilik ilkesi). Ancak, doğadoğa olaylarının temel nedenleri sınırlıdır; sonsuz sayıda değildir (sonlu nedensellikNedensellik ilkesi). Doğadaki olaylar, zamanda sabittir (süreklilikSüreklilik ilkesi). (2) Bilimbilim İnsanının Ruhsalruhsal Süreçleriyle İlgili Olanlar: Bilimsel çalışmaçalışmabilimsel çalışmaçalışma, ne denli gelişmiş tekniklerle, araç gereçlerle yapılırsa yapılsın, sonuçta bilimbilim insanının bilişsel süreçlerini işin içine katıyor. Denenceler kurmakurma ve yorumyorum, insanın bilişsel niteliklerine dayanıyor. Onun için, bilimbilim insanının hata yapma olasılığı da göz önünde tutulmalıdır (3) Özelözel Alanlar: Özelözel alanları, bilimselbilimsel yaklaşımın içerdiği deneysel ve istatistiksel teknikler oluşturuyor. Bilimbilim Alanlarının Amaçamaç, İşlev ve Bakış Açılarına Göre Sınıflandırılması: Bunlar, şöyle belirtiliyor: Konusuna göre bilimler: (1) Fen BilimleriFen Bilimleri, (2) Sosyal Bilimlersosyal bilimler, (3) Doğa Bilimleridoğa bilimleri, (4) Davranış Bilimleridavranış bilimleri. Deneysel Teknikleri Kullanıp Kullanmadıklarına Göre Bilimler: (1) Pozitif Bilimler, (2) Normatif Bilimler. Bilginin Üretimi ve Pratikpratik Yaşamda Kullanımı Açısından Bilimler: (1) Temel Bilimlertemel bilimler, (2) Uygulamalı Bilimleruygulamalı bilimler. Bkz. bilim ahlakı; bilim alanları; bilim antropolojisi; bilim dalı; bilim felsefesi; bilimin amaçları; bilimin ölçütleri; bilim insanı; bilim sosyolojisi.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol