bilim felsefesi


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
1. Genelde bilimin tanımlama, betimlemebetimleme, sınıflandırmasınıflandırma, ölçmeölçme, deneydeney yapma, açıklamaaçıklama, genellemegenelleme, yorumlama ve denetleme boyutlarıyla ilgili yapısal sorunlarının; özelde de tek tek bilimbilim dallarının karşılaştıkları sorunların felsefi düzeyde incelenmesi. 2. Bilimin niteliğinin ve sınırlarının sorgulandığı disiplindisiplin. Bilimselbilimsel bilginin öbür bilgibilgi türleri içindeki yerinin irdelendiği tartışmatartışma alanı. bilimin alanları Bkz. bilim.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol