bilimin ölçütleri


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Bilimin bilimbilim olması için şu beş ölçütü taşıması gerekiyor. Bunlar özetle şöyledir: (1) Bilimin ele aldığı olaylar, dolaylı ya da dolaysız gözlemlenebilmelidir. (2) Ölçülebilmeli, belirli sayı ya da simgelerle gösterilerek gözlemgözlem farklılıkları betimlenebilmelidir. (3) Gözlemlenebilen ve ölçülebilen olaylar, başkalarına iletilebilmelidir. İletimde, herkesin aynı anlamı vereceği kavramlar kullanılmalı, somutSomut işlemsel tanımlama (işevuruk tanımtanımişevuruk tanımtanım) yapılmalıdır. Eşdeyişle, ortak bilimselbilimsel dildil kullanılmalıdır. (4) Bilimselbilimsel çalışmalar, başkalarınca yinelenebilmeli; doğruluğu, yanlışlığı testtest edilebilmelidir. Üretilen bilimselbilimsel bilgilerin üzerine yenilerinin konulabilmesi, bilimselbilimsel çalışmaların yinelenebilir olmasına bağlıdır. Bu yolla bilgilerin geçerliği artıyor ve nesnellikNesnellik sağlanıyor. (5) Bilimselbilimsel olarak gözlemlenebilen, ölçülebilen, iletilebilen olaylar yinelenerek, o olayların, denencelerin doğruluğu sağdanmalıdır (verifiable edilmelidir). Sağdanmış bilginin kesinliği artıyor; bilimselbilimsel bilginin dayanakları, mantıksal geçerlikgeçerlik ve görgülgörgül olarak doğrulanıyor.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol