bilinç akışı


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
William James’in, bilincin yapısalcıların savunduğu gibi birbirinden ayrı duruk öğeler dizisinden değil; kesintisiz dirik (dinamikdinamik) bir duyguduygu, düşüncedüşünce, anıanı ve imgeler akışından oluştuğunu dile getirmek için kullandığı terimterim. James, bilinci işlevsellik açısından değerlendiriyor ve akan bir ırmağa benzetiyor. Ona göre bilinç akışıbilinç akışı kişisel ve kesintisizdir; her anan değişir ve ileri doğru hareketHareket eder. Genelde bilincin belli içeriklerinden sözsöz etme ve bunlar üzerinde odaklaşma eğilimi duyulurken, James, bu içerikleri çevreleyen ve anlamlı kılan daha derin ve geniş akımlara dikkatdikkat çekiyor.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol