bilişsel-davranışçı tedavi


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Temelde davranışdavranış değiştirme ilkelerine dayanan; bununla birlikte davranışın doğrudan düzenlenmesi ve denetlenmesi için düş kurmakurmadüş kurmakurma, düşlemdüşlem, düşünmedüşünme gibi bilişsel süreçlere de yer veren bir ruhsalruhsal tedavitedavi; bilişsel-davranışçı terapidavranışçı terapibilişsel-davranışçı terapidavranışçı terapi. Bilişsel-davranışçı tedavitedavidavranışçı tedavitedavibilişsel-davranışçı tedavitedavidavranışçı tedavitedavi, kendisinden önceki davranışdavranış tedavileri gibi uyarıcıuyarıcı-tepkitepki ilişkilerini ve öğrenmeyi öne çıkarıyor. Psikodinamik psikoterapilerde, hastaların zihinselzihinsel ve duygusalduygusal iç dünyaları anlaşılmaya çalışılıyor. Bilişsel-davranışçı tedavide ise hastanın sorunsorun oluşturan davranışlarına doğrudan müdahaleMüdahale ederek sorunlu özimgesini, rahatsız edici duygularını, uyumsuzUyumsuz düşüncelerini ve başkalarını olumlularıyla değiştirmesi için bunları belirleyip çözümlemesine ve yeniden düzenleyip denetlemesine yardım ediliyor. Bilişsel-davranışçı tedavitedavidavranışçı tedavitedavibilişsel-davranışçı tedavitedavidavranışçı tedavitedavi, çocuklarda bilişsel bozukluktan çok, davranışdavranış denetiminin önemini öne çıkarıyor. Bu yaklaşımın temel stratejileri; rolRol değişimi, örnek alma, edinilen davranışı değişik ortamlarda denemedir. Bkz. bilişsel davranışdavranış; girişkenlik eğitimi; psikoterapi yöntemyöntem ve teknikleri.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol