bilişsel tedavi


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Kişinin yanlış düşüncedüşünce alışkanlıklarını (yanlış bilişsel şemalarını) değiştirmeyi amaçlayan tedaviler; kognitif terapiKognitif Terapi; bilişsel ruh sağaltımıruh sağaltımı. Bilişsel tedavitedavibilişsel tedavitedavi, kişinin bilişsel çarpıklıklarında odaklaşıyor. Örneğin, depresyondepresyon, bir duygulanımsal bozukluk değil; kişinin kendini, geleceğini ve çevresini çarpıtarak algılamanın ya da olumsuz bakış açılarının sonucudur (Beck’in depresyondepresyon modeli). Tedavide kullanılan sözelsözel ya da davranışsal yöntemlerle, kişinin kendiliğinden düşüncedüşünce biçimlerinin belirlenip tanımlanması; bunların geçerliliğinin araştırılması; bu yaşantıların daha farklı yapılandırma yollarının aranması, yeni ve daha esnek şemaların oluşturulması ve edinilen bu yeni zihinselzihinsel ve davranışsal işleyiş biçimlerinin denenmesi isteniyor. Bu tedaviler de davranışçı tedaviler gibi soruna yönelik olduğu için, psikodinamik tedavilerden daha kısa sürede gerçekleştiriliyor. Statüleri eşit olan hastaHasta ile uzmanUzman, bir araştırmaaraştırma ekibi gibi birlikte çalışıyorlar. Tedaviyi gerçekleştirme sorumluluğunu üstlenen uzmanın kişilikkişilik özelliklerinin önemli olduğu bu tedavide duygudaşlıkduygudaşlık, içtenlik ve ilgiilgi önem taşıyor. UzmanUzman, hastanın gerçeğe ters düşen düşüncelerini ve tutarsızlıklarını kendisinin bulmasına rehberlik ediyor. Her atılımda hastayı inandırmaya çalışıyor, ona konuyu açıklığa kavuşturacak sorular soruyor, geribildirimgeribildirim alıp veriyor ve hastayı kararKarar verme sürecine ortak ediyor. UzmanUzman (terapistterapist), şu altı amaca ulaşmak için çabaçaba gösteriyor: Birinci olarak, hastayla içseldışsal hedefhedef sorunlarını tanımlıyor. İkinci olarak, belirlenen sorunları öncelik sırasına koyuyor. Üçüncü olarak, hastayı tedavinin yararına inandırıp rahatlatmak amacıyla sorunların kolayını öne alıyor. Dördüncü olarak, tedavinin başından başlayıp hastanın bilişsel ve duyuşsal işleyişleri arasındaki ilişkiyi görmek için yerinde sorular soruyor ve ev ödevleri veriyor. Beşinci olarak, hastayı tedavinin yapılandırılmış ortamına alıştırıyor. Altıncı olarak da hastaya sorumluluğunu yüklenmeyi öğretiyor. Bunların gerçekleştirilmesi için planlı, programlı ve notlar alınarak çalışılıyor. Tedavitedavi uzmanı yorumyorum yapmıyor; soru sormuyor. Her oturumda bir iki sorunu ele alıp ev ödeviev ödevi veriyor. Bu tedavitedavi daha çok, depresif bozukluklarda etkili oluyor. Bkz. psikoterapi yöntemyöntem ve teknikleri.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol