bilişsel uyumsuzluk


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
İnançlarla davranışlar ya da aynı anda beslenen iki tutumtutum, iki inançinanç ya da kanıkanı arasında bir çelişki, çatışmaçatışma olması durumunda yaşanan rahatsızlık, gerilimGerilim duygusu; düşüncedüşünce ile duyguduygu arasındaki çatışmaçatışma. Bilişsel uyumsuzluğun kişiyi, sözsöz konusu çatışmayı ortadan kaldırma eylemine güdülediği ve kişinin çatışmaya yol açan etkenlerden birini; örneğin, tutumunu değiştirerek bu gerilimGerilim ve rahatsızlıktan kurtulmaya yönelttiği varsayılıyor. Bkz. bilişsel uyumsuzluk kuramıuyumsuzluk kuramı; inandırma; uyumsuzluk.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol