bilişsel yaklaşım


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
İnsanların ve hayvanların “Ne, nerededir? (bilişsel haritalar) ya da “Ne, neye yol açar?” (beklentiler) türünden bilgilerin bilişlerini (zihinselzihinsel temsillerini) edinerek bunları bir tür bellekBellek sisteminde sakladıklarını savunan öğrenme kuramıöğrenme kuramı. Bilişsel yaklaşıma göre insan davranışı, beynin algılamaalgılama, bilgiyi edinme, edinilen bilgiyi saklamaSaklama, geri alma ve bütün bunlarla bütünleşen örgütlü eylemeylem yapıları oluşturma süreçleridir. Bu yaklaşımyaklaşım, “Öğrenmeöğrenme, belli eğilimleri pekiştirerek güçlendirme ya da zayıflatmadır.” görüşünü savunan Skinner ve yandaşlarının araçsal öğrenmeöğrenmearaçsal öğrenmeöğrenme yaklaşımlarına karşıt bir görüştür.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol