bireyci eğitim


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Bireycilikbireycilik akımı ile sıkı ilişkisi olan bir eğitimeğitim görüşü; bireyci pedagojiPedagoji. Bu görüşe göre bireybirey bağımsız bir varlıktır ve her yönden toplumun odağı sayılmalıdır. Onun hak ve çıkarları, toplumdan ayrı olarak düşünülmeli ve gerçekleştirilmelidir. Bireyin eğitimi için doğadoğa yasalarına kulak verilmesi yeter. Eski çağların sofistlerince savunulan bu görüş, RönesansRönesans’la birlikte yeniden canlanmış ve Aydınlanmaaydınlanma döneminde kendine J. Lock, J. J. Rousseau, Ellen Key, Gurlitt gibi güçlü yandaşlar bulmuştur. Bu görüşü, eğitimi bireyselleştirme ile karıştırmamalıdır. Bu görüşün karşıtı, toplumcu eğitimdir (social educationeducation’dur). Kişilikkişilik eğitimi görüşü, bu karşıt iki görüşün birleştiricisidir. Gerçekte bireyle toplumun sınırlarını kesin çizgilerle belirlemek olanaksızdır. Bkz. bireysel eğitimeğitim.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol