bireycilik


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Toplumun gereksinimlerinden ve toplumsal yükümlülüklerden çok, bireyi ve bireysel olanı üstün sayan; bütün etkinlikleri; dahası gelmiş geçmiş bütün uygarlıkları yalnızca insan öğesine indirgeyen yaklaşımyaklaşım; ferdiyetçilik. Bu anlamda, kendi çıkarlarını savunan bireyin özgürce mücadele edebileceği bir ortamın verimli, üretken, istikrarlı ve kendi kendini ayarlayabilen bir ekonomik sistemin ya da toplumsal düzenin önön koşulu olarak görülmesi anlayışına ekonomik bireycilikbireycilik; bireyin gerçekçi kararKarar verme yeteneğine sahip; kendi seçimini kendisi yapan bir yurttaş olarak siyasalsiyasal sürecin odağına yerleştirilmesi anlayışına siyasalsiyasal bireycilikbireycilik; insanın, değerin kaynağı ve değerdeğer yargıyargı sisteminin yaratıcısı olarak görülüp ahlaksalahlaksal değerlerin odağına yerleştirilmesi anlayışına da ahlaksalahlaksal bireycilikbireycilik deniyor. bireye özgü özelliklere dayanan kişilik kuramlarıkişilik kuramları Bkz. kişilik.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol