bireyi tanıma


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Bireyin ailesinin toplumsalekonomik durumu, aileaile ilişkileri; kendi bedenselBedensel, devinişsel, bilişsel, duyuşsal, dilsel, toplumsal gelişimi ve sağlığı, benlikBenlik oluşumu; okulokul eğitimi ve başarıbaşarı durumu; okulokul etkinlikleri ve deneyimi; ilgileri, mesleksel eğilimleri ve geleceğe yönelik planları konularında bilgilenme. Bireyi tanımak için bireyin anlattıklarına dayanan; gözleme ve ölçmeye dayanan birçok teknikteknik ve araç geliştirilmiştir. Bkz. bireyi tanımatanıma teknikteknik ve araçları.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol