birincil süreç


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Psikanalize göre, ilkelbenliğe özgü ve bilinçli düşünmedüşünme süreçlerine benzemeyen bilinçsiz ruhsalruhsal etkinliketkinlik biçimi. Çevrenin (gerçekliğin) ya da mantıkmantık yasalarının dışında işleyen bu süreçler, haz ilkesince yönetiliyor; olayolay, olguOlgu ve nesnelerin zihinselzihinsel simgeleri kullanılarak içgüdüsel gerilimGerilim (bilinçdışıbilinçdışı istekler) giderilmeye çalışılıyor. Bu süreçte yoğunlaşma, yer değiştirmeyer değiştirme, zamanzaman-yer etkenlerinin göz ardı edilmesi, karşıtlık ya da benzerliklerin özdeşlik olarak yorumlanması gibi oluşumlar yaşanıyor. Bu süreçlerin yaygın örnekleri, rüyalar ve histerik belirtilerin oluşum sürecidir. Bkz. ikincil süreçler; süreç; yapısal kuramKuram (İlkelbenlikİlkelbenlik).

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol