BLEULER, Eugen


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
(1857-1939) Şizofrenişizofreni ile ilgili çalışmalarıyla tanınan İsviçreli psikiyatristPsikiyatrist. Zollikon’da doğdu; aynı yerde öldü. Öğrenimöğrenim gördüğü Zürih Üniversitesi’nde psikiyatriPsikiyatri profesörü olarak çalıştı. Freud’la birlikte Psikoanalitik ve Psikopatolojik Araştırmalar Yıllığı’nı yönetti. Psikiyatristlerin akıl hastalığıakıl hastalığı başlangıcını (dementiadementia praecox’u) başlı başına bir bozukluk olarak ele aldıkları o dönemde Bleuler, bunun ruhruh hastalığı başlangıcının ortak belirtileri olan bozuklukların sonucu olduğunu ileri sürdü. Ona göre gerçekgerçek ile bağlantının kopukluğu, bu belirtilerden biriydi. Bleuler, akılsal hastalıkların tümünü şizofrenişizofreni başlığı altında topladı. Şizofrenişizofreni kavramını 1908’de Burghölzli kliniğindeki 647 hastaHasta üzerinde yaptığı araştırmaaraştırma sonucunda ilk kez o kullanmıştır. Onun tanınmasına yol açan temel çalışması ise Şizofrenişizofreni Grubu (Dementiadementia, Praecox) oldu. Şizofrenlerin iyileşmelerini olanaksız gören yaklaşıma karşı çıkan Bleuler, hastaHasta kişilerin zihinzihin çalışmalarının temel olarak normalnormal insanlarınkine benzediğini savundu. Şizofrenlerin rahatsızlıklarının ancak belirli sorunlarla ilgili olarak ve belirli zamanlarda ortaya çıktığını; şizofreninin hastanın kişiliğinin bölünmesiyle ilgili olduğunu ileri sürdü. Buna bağlı olarak kararsızlıkkararsızlık (ambivalenceambivalence) kavramını geliştirdi. Bleuler diğer bir konu olarak da dış dünyadış dünya ile bağlarını koparma ve kendi iç dünyasına kapanma biçimindeki şizofreniyi inceledi. 1916’da yazdığı PsikiyatriPsikiyatri Ders Kitabıders kitabı’nda bu durumu otizmOtizm olarak adlandırdı ve bunun paranoyanın gelişmesinde oynadığı rolü inceledi. Anormal davranışların nedenlerinden bazılarının bilinçsiz olabileceğini belirterek Freud’un psikanalitikPsikanalitik kuramına yaklaşmış oldu. Bleuler, Freud’la bir süre yazışmış; onu izleyen C. G. Jung’u Burghölzli kliniği baş asistanlığına atamış; ancak daha sonra ikisiyle de mesleksel ve kişisel anlaşmazlıklara düşmüştür. Şizofreninin yapısı ve belirtileri üzerine yaptığı değerlendirmeleri hâlâ geçerliliğini koruyan Bleuler, çağdaşçağdaş psikiyatriPsikiyatri akımlarını etkilemiş olan bir kişiliktir. Başlıca yapıtları: Dementiadementia Praceox Gruppe der Schizophrenien, 1911 (Şizofrenişizofreni Grubu Dementiadementia Praecox); Lehrbuch der Psycriatrie, 1916 (PsikiyatriPsikiyatri Ders Kitabıders kitabı).

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol