bozucu etki


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Bir öğrenmeden önce ya da sonraki öğrenmenin, o öğrenmenin anımsanmasını olumsuz yönde etkilemesi. Bozucu etkiler, olumsuz geçişgeçişolumsuz geçişgeçiş (aktarımaktarım) gibidir. Burada öğrenmeöğrenme yerine bellekte (hatırda) tutma vardır. Bozucu etkietkibozucu etkietki, bellekteki çözülmeyle birlikte, önemli bir unutmaUnutma nedenidir. Bu etkietki, iki biçimde görülüyor: (1) Sonra gerçekleştirilen bir öğrenmeöğrenme, önceki öğrenmenin anımsanmasını engelliyor. Buna, geriye doğru bozucu etkietkibozucu etkietki ya da geriye ket vurmaKet Vurma deniyor. (2) Bozucu etkietkibozucu etkietki, önceden gerçekleştirilen bir öğrenmeden kaynaklanabiliyor. Bu da ileriye doğru bozucu etkietkibozucu etkietki ya da ileriye ket vurmaKet Vurma diye adlandırılıyor. Deneysel çalışmalar ve bunu destekleyen öğrenmeöğrenme işlemlerinin sonunda, hangi koşullarda bozucu etkinin olduğuna ilişkin kurallar belirlenmiştir. Bunlar şöyle sıralanıyor: (1) Öğrenilen konular birbirine çok benzerse, buzucu etkietki az oluyor. (2) Öğrenilen konular birbirinden çok farklı ise bozucu etkietkibozucu etkietki, öğrenilen konunun benzer olduğu durumdan çok daha az oluyor. (3) En çok bozucu etkietkibozucu etkietki ise, iki öğrenmenin biraz benzer olması durumunda görülüyor. Bozucu etkietkibozucu etkietki deneylerinde öteki değişkenleri denetimdenetim altında tutmak zordur. Bununla birlikte araştırmalar, deneklerin bir konuyu öğrenmeleri ile anımsamaanımsama testi arasında uyumalarını sağlamanın, geriye doğru bozucu etkiyi azaltmanın bir yolu olduğunu gösteriyor.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol