buluş yoluyla öğretme


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Sönmez’in belirlediği sekiz öğrenmeöğrenme- öğretmeöğretme yaklaşımından biri. Bu stratejinin kullanımında uyulacak ilkeler şöyle sıralanıyor: (1) Hedefhedef davranışlar, bilişsel alanın kavramaKavrama, analizanaliz ve değerlendirmedeğerlendirme; duyuşsal alanın tepkide bulunma ve değerdeğer verme basamaklarından en az birinde bulunmasına dikkatdikkat ediliyor. Kazandırılacak davranışlar şunlar olabiliyor: Formüle, grafiğe, simgeye dönüştürmedönüştürme; bir başka dile çevirme; nedenini, niçinini, nasıl olduğunu söyleme, yazma; olayı kendi tümceleriyle özetleme, yeni örnek verme; ilkeleri, öğeleri, sayıltıları araştırıp gerekçeleriyle birlikte yazma, söyleme; iç ve dış ölçütlere uygunlukuygunluk derecesini gerekçesiyle söyleme, yazma. (2) Öğretmenöğretmen, ilkeyi, nedeni, niçini, bulduruyor; bunlarla ilgili en az iki üç örneği sınıfa getirip öğrencilere dağıtıyor; ya tahtaya çiziyor, yazıyor ya da yansılarla gösteriyor. (3) Öğrencilerin, örnek üzerinde gerekli işlemleri yapmalarını sağlıyor. Öğrencilere hedefhedef davranışlarla ilgili açık uçlu sorular soruyor; soruyu sorduktan, işlemleri yaptırdıktan sonra, içinden 20’ye dek sayıyor. Sonra en az beş öğrenciden gerekçeli yanıt alıyor ve tartışmatartışma açıyor. Tartışmatartışma, doğru yanıt bulunana dek sürdürülüyor; doğru bulunduğunda sınıfa pekiştireçpekiştireç veriliyor. Karşıt görüş soruluyor ve gerekçesiyle birlikte dinleniyor. (4) Bu stratejinin uygulanışı sırasında öğretmenöğretmen, gerektiğinde ipucuipucu verme dışında hiçbir açıklamaaçıklama yapmıyor, bir şey anlatmıyor; tutarlı bir orkestra şefi gibi davranıyor. (5) Öğretmenöğretmen bu stratejide öğrencilerin tümevarımtümevarım, aklın yeniden soruna dönmesi, analojianaloji, diyalektikdiyalektik denilen akıl yürütmeakıl yürütme türlerini kullanmalarını sağlayan etkinliklere yer veriyor. (6) Öğrencilere ilkeyi, nedeni, niçini, nasılı ile birlikte buldurduktan sonra onlardan bunlara uygun yeni örnekler istiyor. Örneklerin uygunluğu konusunda sınıfta gerekçeli tartışmatartışma açıyor. (7) Öğretmenöğretmen, konunun dışına çıkılmasına izin vermiyor. Bu stratejiyi uygulamaya koyan öğretmenöğretmen, güdümlü tartışmatartışma ve örnek olayolay yöntemlerinden birini; küçük kümeküme, büyük kümeküme tartışmasını; soru-yanıt, çember, karşıt panelpanel, münazaramünazara, açık oturumaçık oturum gibi teknikleri, öğrenmeöğrenme ortamında işe koşuyor. Öğrencilere açık uçlu sorular soruyor, onlardan gerekçeli yanıtlar istiyor. Öğrencilere bilgibilgi düzeyindeki önkoşul davranışları kazandırmadan önce bu stratejiyi kullanmıyor. Bkz. bilişsel alan kuramıalan kuramı; öğrenme-öğretmeöğretme yaklaşımları.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol