büyükler imgesi


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
1. Psikanalize göre, bir yetişkinin taşıdığı, başkalarına; özellikle anne babadan birisine ilişkin, ilk çocuklukçocukluk yıllarında bilinçdışında biçimlenen ve sonraki yaşantılarla değiştirilemeyen ülküleştirilmiş imgeimgeülküleştirilmiş imgeimge. Bu imgeimge, sözsöz konusu kişinin sıklıkla gerçekgerçek özelliklerinden çok, ülküleştirilmiş özelliklerini taşıyor; onun ahlak standartlarıahlak standartları, ülküleri üzerinde belirgin bir etkietki yapıyor. 2. Analitik psikolojiye göre, çocuğun yaşamındaki önemli kişilerin; özellikle annenin ülküleştirilmiş imgesi; Freud’un üstbenliğinin yerine kullanmak üzere Jung’un seçtiği terimterim. Jung’un yaklaşımında anne baba imgesinin, kişisel ve ilkörneksel bir dışavurumu sözkonusudur. büyük nöbetbüyük nöbet Bkz. sara.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol