çalma


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Başkasının malını gizlice alma; hırsızlıkhırsızlık etme, aşırma. Çocuktaki alma isteği ile çalmaçalma isteğini birbirinden ayırmak gerekiyor. 3-4 yaşlarındaki çocuklar, kendilerinin olmadığını, almamaları gerektiğini bildikleri halde hoşlarına giden bir oyuncağı, bir eşyayı alma isteklerine karşı koyamıyorlar. 5-8 yaşlarındaki çocuklar arasında, annelerinin mutfaktaki bozuk paralarını aşıranlara rastlanıyor. Bu yaşlardaki öğrencilerden kimilerinin, okulda arkadaşlarının çok hoşlandıkları renkli kalemlerini, silgilerini aşırdıkları da bir olgudur. Çocuğun çalmaya yönelmesinin önemli nedenlerinden biri, başıboş bırakılmış, belli kurallara alıştırılmamış olmasıdır. İkinci bir nedenneden, sevgisevgi yoksunluğudur. Çocukçocuk, bu yoksunluğun yarattığı boşluğu, bilinçdışıbilinçdışı savunmasavunma mekanizmalarını işleterek, çaldığı eşya ya da parayla doldurmaya yönelebiliyor. Çocukçocuk, sevgisevgi ve ilgisini kendisinden esirgeyen anne babasından, arkadaşından, öğretmeninden öçÖç almak, onları uğraştırmak amacıyla da bir şeyler çalabiliyor. Ancak, yaptığı davranıştan suçluluksuçluluk duyduğunda, çalmaçalma olayının bir biçimde görülmesini sağlıyor ve sonuçta alacağı cezayla suçluluksuçluluk duygusunun verdiği acıyı hafifletmeye çalışıyor. Çalmaçalma olaylarıyla karşılaşıldığında ilk koşul, çocuğa soğukkanlılıkla yaklaşmaktır. Ona sakin ve kararlı bir biçimde, yaptığı işin yanlış olduğu açıklandıktan sonra, aşırdığı para, oyuncakoyuncak ya da eşyayı sahibine vermesi sağlanmalıdır. Bu yanlış davranışı nedeniyle çocukçocuk asla hırpalanmamalı, dayakla ya da başka yollarla cezalandırılmaya kalkışılmamalıdır. Cezaceza ve benzeri yaklaşımlar, fazla bir işe yaramadığı gibi, başka birçok olumsuzluklara da yol açıyor. Çünkü cezalandırmacezalandırma, çocuğun, sevilmediği biçimindeki inancını daha da pekiştiriyor. Etkili çare, bu akla, mantığa uygun yollarla sorunu çözmeye çalışmaktır. Çocukçocuk, evdekilere benzer aşırmaları okulda da gerçekleştiriyor ve bunları yineliyorsa o zamanzaman yapılacak şey, konuyu ruhsalruhsal sorunsorun olarak ele almak ve bir uzmanUzman yardımıyla çözmeye çalışmaktır. Bkz. çalma hastalığı; çocuk ve ergende görülen uyumsuzluklar; eğitim güçlükleri.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol