çevrebilim


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
1. Canlılarla çevreleri arasındaki dinamikdinamik ilişkiyi; özellikle bunların arasındaki etkileşimin bütününü ya da yapısını inceleyen bilim dalıbilim dalı; ekolojiekoloji. Canlıların geçmişteki yaşamları, zamanzaman içinde ve coğrafyadaki dağılımları, davranışdavranış biçimleri; evrenevren (popülasyonPopülasyon), topluluk ve ekosistemekosistem düzeyindeki doğaldoğal sistemlerin yapısal ve işlevselişlevsel özellikleri de bu alanın konularıdır. 2. Biyolojiden alınmış olup sosyal bilimlerde çok çeşitli kullanım alanı bulan bir terimterim. Örneğin, K. Lewin, bu terimi kişinin yaşamyaşam alanına katkı yapan ruhsalruhsal etkenlerin incelenmesi için kullanmıştır.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol