çiftler halinde öğrenme


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Anlamsız hece çiftlerinin deneğe gösterildiğinde deneğin ilk heceyi uyarıcıuyarıcı; ikinci heceyi davranımdavranım olarak öğrenmek durumunda kalmasına benzer bir öğrenmeöğrenme biçimi. Örneğin, yabancı dilde bir sözcüksözcük listesini öğrenmede uyarıcılaruyarıcılar, dillerin birindeki sözcükler; davranımlar ise öteki dildeki sözcüklerdir. Çiftler halinde öğrenmede, klasik koşullamaya benzeyen uyarıcıuyarıcı-davranımdavranım bağı önem taşıyor. çiftleşme Bkz. cinsel ilişki.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol