Çinlilerde eğitim


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Çin, çok eski dönemlerden beri önemli bir kültürKültür merkezi olmuştur. Eski Çinliler, geçmişlerine ve geleneklerine çok bağlıydılar. O nedenle Çin eğitiminin temelini gelenekgelenek oluşturuyordu. Çinliler, eski Türklerin de etkisiyle güçlü bir uygarlıkuygarlık kurmuşlar ve bunu yüzyıllar boyunca sürdürmüşlerdir. İsa’nın doğumundan 6 yüzyıl önce Çin’de iki devrimci yaşadı. Bunlardan biri olan Lao-tsée özgürlüközgürlük ve ilerilikten yanaydı; alışkanlıklara başkaldırıyordu. İkincisi ise Conk-tsée (Confucius (Kofüçyüz)) idi. O ise gelenekçiydi. Halkı aileye, hükümete bağlamaktan yanaydı. Konfüçyüs’ün bu düşüncesi, Çinlilerin alışkanlıklarına uygun düştüğü için Çin’de çabuk kökleşti ve zamanımıza dek ulaştı. Onun görüşüne göre erdemerdem sahibi olmak, ancak hükümete boyun eğmekle olanaklıydı. Bu anlayışa uygun İlköğretim, Çin’de çok yaygındı. En küçük köyde bile okulokul vardı. Bu okullara giden çocuklar, geleneğe göre 10 yaşına dek öğrenilmesi gereken törenleri ve görgü kurallarını öğreniyorlardı. 10 yaşından sonra erkek çocuklar, okumayı, hesap yapmayı, gençlerin izlemek zorunda oldukları davranışları öğrenmek için okula gidiyorlardı. 13 yaşından sonra da müzik öğrenebiliyorlardı. Kadının görevi, erkeğe en üst düzeyde saygısaygı göstermek ve boyun eğmekti. Erkeğine kötüKötü davranan kadın, ağır cezalara çarptırılıyordu. Kadına karşı kötüKötü davranışdavranış ise hiçbir zamanzaman cezayı gerektirmiyordu. Çin’de halk eğitimihalk eğitimi de önemseniyordu. Halk eğitiminin temel amacı, halkın gönlünü okşayarak gelenekelerine, alışkanlıklarına saygılı davranarak halkın var olan bilgisine yeni bilgiler katmaktı. Büyük bir düşünürdüşünür, büyük bir eğitimcieğitimci olan Konfüçyüs’ün ortaya koyduğu ilkeler, Çinlilerin eğitiminde yol gösterici olmuş; Çin’de eğitimeğitim, yüzyıllar boyunca bu ilkelere uygun olarak sürdürülmüştür.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol