çocuk


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Küçük yaştaki oğlan ya da kız. Sürekli değişen ve ilerleyen olgunlaşmaolgunlaşma çağında olan bireybirey. Çocukçocuk kavramına değişmeyen bir tanımtanım yüklenemiyor. Doğumla 2 ya da 3 yaşlar arasına bebeklikbebeklik; 2-3 yaşlar ile 6 yaş arasına ilk çocuklukçocukluk; 6 yaş ile 11-12 yaşlar arasına ikinci çocuklukçocukluk; 11-12 yaşlar ile 18-20 yaşlar arasına da ergenlikergenlik deniyor. Bkz. çocuğa dengeli davranma; çocuğa yönelik sapıklıksapıklık; çocuğu aşırıaşırı onaylama; çocuğu azarlama, suçlama, cezalandırmacezalandırma; çocuğun cinselcinsel soru ve cinselcinsel oyunlarına karşı takınılması gereken tutumtutum; çocuk analizi; Çocuk Bahçesi; çocuk bilimi; çocuk büyütme; çocuk cinselliği; çocuk çeteleri; çocuk doğurma yaşı; çocuk edebiyatı; çocuk eğitimi; çocuk hakları; Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesözleşme; çocuk ıslahevi; çocuk kitaplarında bulunmaması gereken özellikler; çocuklara ışık tutan sevecen bir yol gösterici; çocuklara okutulacak kitapların nitelikleri; çocukları düzenli ve tutarlı bir eğitimden geçirme; çocukların doğuş sırası, sayısı ve yaş farkı; çocuklar için Wechsler zekâ ölçeğizekâ ölçeği; çocukluk; çocuk sömürüsü; çocuksu cinselcinsel yaşama gerilemegerileme; çocuk mahkemeleri; çocuk psikanalizi; çocuk psikolojisi; çocuk ruh sağlığıruh sağlığı; çocuksu cinsellikcinsellik evresi; çocuk sömürüsü; çocuk suçluluğu; çocuksuluk; çocukta dildil ve düşüncenin gelişimi; çocuk ve ergende görülen ruhsal bozukluklarruhsal bozukluklar; çocuk ve ergende görülen uyumsuzluklar; çocuk ve ergenin gelişim dönemlerigelişim dönemleri; çocuk ve ergenin ruhsalruhsal-cinselcinsel gelişimi; eğitim.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol