çocuk ruh sağlığı


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Çocuklukçocukluk dönemine özgü ruh sağlığıruh sağlığı. Yetişkinlere özgü ruh sağlığıruh sağlığı tanımı, genelde çocuklar için de geçerli olmakla birlikte, sürekli ve hızlı gelişimgelişim ve değişimleri nedeniyle çocukların ruh sağlığıruh sağlığı için, değişik ölçütler kullanılıyor. Örneğin, çocukçocuk korkuları, yetişkinyetişkin korkularına; çocuğun yerine getirilmeyen isteklerine karşı tepkileri, yetişkinin bu durumda gösterdiği tepkilere benzemiyor. Çocukçocuk, her gelişimgelişim evresinde ayrı özellikler bütünü olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle çocuğun ruhsalruhsal gelişimine yardım edebilmek için, anne baba ve öğretmenler, onun bu dönemlere özgü ruhsalruhsal özelliklerini, o dönemleri yaşayış biçimine göre geliştireceği kişilikkişilik özelliklerini iyi bilmek zorundadırlar. Çocukların daha mutlu yaşamaları, özellikle bu üç görevlinin, üzerlerine düşen sorumluluğu bilinçli olarak yerine getirmelerine bağlıdır. Çocuk ruh sağlığıruh sağlığı ve bozukluklarıçocuk ruh sağlığıruh sağlığı ve bozuklukları adıyla anılan bilim dalıbilim dalı, çocukların bedenselBedensel gelişimlerinin yanı sıra zihinselzihinsel (bilişsel) ve duygusalduygusal gelişimlerini de sağlıklı biçimde sürdürmeleri, başarılı ve mutlu bir erişkinerişkin olmaları için gerekli bakım ve korunma yollarını belirleyerek ailelere ve öğretmenlere kılavuzluk ediyor. Bunun yanı sıra, aynı amaçla, çocuklarda görülen ruhsalruhsal bozuklukları tanımlıyor ve bunları giderme yollarını ortaya koyuyor. Aileaile içi sorunlar gibi toplumsal etkenler ve öteki çevresel etkenler; menenjitmenenjit gibi beyni zedeleyen hastalıklar; kalıtsalkalıtsal etkenlerin yol açtığı çocukluklara özgü ruhsal bozukluklarruhsal bozukluklar, bu bilimbilim dalının çalışmaçalışma alanını oluşturuyor. Çocuk ruh sağlığıruh sağlığı ve bozukluklarıçocuk ruh sağlığıruh sağlığı ve bozuklukları ile ilgilenen bilim dalıbilim dalı, normalnormal çocukların sağlıklı bir gelişimgelişim gerçekleştirme ve uyum sağlamauyum sağlama, başarılı olma yollarını ortaya koyarak ilgililere yardım etmekle, önleyici ruh sağlığıruh sağlığıönleyici ruh sağlığıruh sağlığı hizmeti veriyor. Ruhsalruhsal bozuklukları giderme çabasıyla da tedavitedavi edici (sağaltıcısağaltıcı) ruh sağlığıruh sağlığı (psikoterapipsikoterapi) işlevini yerine getiriyor. 1920’li yıllardan sonra ortaya çıkan ve ruhruh hekimliğinin (psikiyatrinin) bir yan dalı olarak gelişen çocuk ruh sağlığıruh sağlığı ve bozukluklarıçocuk ruh sağlığıruh sağlığı ve bozuklukları bilimi, 1950’li yıllardan bu yana, çalışmaçalışma alanını sürekli genişletiyor. Çocuğun ruhsalruhsal gelişimiyle ilgileri nedeniyle eğitim psikolojisieğitim psikolojisi, sosyolojiSosyoloji, sosyal psikolojipsikoloji gibi disiplinlerden bu alanda çokça yararlanılıyor. Bir bilim dalıbilim dalı olan çocuk ruh sağlığıruh sağlığı ve bozukluklarıçocuk ruh sağlığıruh sağlığı ve bozuklukları, Türkiye’de ilk kez 1959 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıptıp Fakültesi’nde kuruldu; 1990 yılında Sağlık Bakanlığı’nca ayrı bir uzmanlık dalı olarak tanındı ve eğitimiyle ilgili kuralları belirlendi. Daha önce psikiyatriPsikiyatri ana bilimbilim dalına bağlı bir ünite olarak işlevişlev görürken, 1995 yılında ana bilimbilim dalına dönüştürüldü. Bugün, üniversitelerimizin tıptıp fakültelerine bağlı birçok Çocuk Ruh Sağlığıruh sağlığıçocuk ruh sağlığıruh sağlığı Bölümü eğitimeğitim veriyor ve çocukçocuk psikiyatristi (çocukçocuk ruh hekimiruh hekimi) yetiştiriyor. Bu bölümlerde, değişik hekimlik dallarıyla da işbirliğiişbirliği yapılarak, ruhsalruhsal sorunu olan çocuklara ruhsalruhsal tedavitedavi uygulanıyor ve onların ailelerine yardım ediliyor. Bu amaçla uzmanUzman ruhruh hekimlerinden ve sosyal hizmet uzmanlarından da yararlanılarak bu konuda bir takım çalışması yürütülüyor. Bkz. çocuk sömürüsü; çocuk suçluluğu; çocuk ve ergende görülen ruhsal bozukluklarruhsal bozukluklar; çocuk ve ergende uyumuyum bozuklukları; çocuk ve ergenin gelişim dönemlerigelişim dönemleri; ruh sağlığı; ruhsal-cinsel gelişimgelişimcinsel gelişimgelişim; ruhsal-cinsel gelişimgelişimcinsel gelişimgelişim kuramı.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol