çocukluk şizofrenisi


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
5 yaşına dek zihinselzihinsel, toplumsal ve duygusalduygusal gelişimini normalnormal biçimde sürdürüp, bu yaştan sonra bu yeteneklerinde bir gerilemegerileme gösteren çocuğun hastalığı. Şizofrenişizofreni daha çok, 15-35 yaşları arasında görülüyor. Bu hastalık, bilişsel ve duygusalduygusal işlevişlev bozukluğu olarak niteleniyor. Hastalık belirtileri arasında sanrılar, sabuklamalar, dildil ve iletişim bozukluklarıiletişim bozuklukları, donuk davranışlar ile duygusalduygusal abartı ya da duygusalduygusal küntlük, düşüncedüşünce ve konuşma akıcılığında kısıtlılık, amaca yönelik davranışları başlatamama biçiminde azaltılmış tepkiler başta geliyor. Çocuklarda bu olguların yüzde 54’ü ile yüzde 86’sını düşünce içeriği bozukluğudüşünce içeriği bozukluğu; erken başlayan şizofrenilerin yüzde 40’ı ile yüzde 80’ini de düşüncedüşünce ve çağrışımçağrışım yitimi oluşturuyor. 5 duyuduyu ile ilgili sanrılar da görülmekle birlikte, hem çocuklarda hem de yetişkinlerde en çok, işitsel sanrılara rastlanıyor. Şizofrenili çocukların yüzde 79’u ile yüzde 82’sinde düşmanca söylenen sözler, buyurma, çocuğa ilişkin görüş belirten sesler, tartışmatartışma biçimindeki işitsel sanrılar; yüzde 13 ile 46’sında da görsel sanrılar saptanmıştır. Çocukluk şizofrenisiçocukluk şizofrenisi, yetişkinlik şizofrenisine benzemekle birlikte, çocukçocuk şizofrenisinde sanrılara çok az rastlanıyor. Hastalıkta genetikGenetik bozukluklar etkenetken ise de asıl, aileaile içi iletişimiletişim bozukluğunun önemli bir rolü olduğu görüşü yaygındır. Tedavitedavi sırasında, ailenin hastaHasta yanında kalması öneriliyor. Böylece çocukla uygun bir duygusalduygusal ilişki kurmakurma biçimi oluşturulmaya, çocukta zorlanmazorlanma yaratan durumlar azaltılmaya çalışılıyor. Çocuğun sinirsel, fizyolojik ve devimsel yeteneklerinin düzeltilmesi için de ilaç tedavisi uygulanıyor. Şizofrenili çocukların iyileştirilmesinde insan ilişkilerinin etkililiği sözsöz konusu ise de bu, oldukça zordur. Aynı ilişki, çocuğun ailesiyle de kurulmalıdır. Çocukluk otizmiçocukluk otizmi gibi, çocuklukçocukluk şizofrenisinde de yeterli bilimselbilimsel bilgilere henüz ulaşılamamıştır. Bkz. şizofreni.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol