çoklu zekâ kuramı


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Howard Gardner’in 7 farklı zekâzekâ çeşidi için insan beyninin ayrı yapılar halinde geliştiğini ortaya koyan zekâzekâ kuramı. Bunlardan her biri önemlidir ve diğer zekâlardan bağımsızdır. Aşağıda görüldüğü gibi sekiz ayrı zekâzekâ tanımlanmıştır. Sözelsözel/dilsel zekâzekâ: Anadilini ya da yabancı dili kullanma; okuyarak, konuşarak, yazarak ve dinleyerek iletişimiletişim kurmakurma, düşüncelerini anlatabilme ve diğer insanları anlayabilme yeteneğidir. Mantıksal/matematiksel zekâzekâ: Bir bilim insanıbilim insanı ya da mantıkçı gibi düşünenlerin zekâsıdır. Görsel/uzamsal zekâzekâ: Görsel, biçimselbiçimsel dünyayı, uzamsal ilişkileri net olarak kavramaKavrama, algılarını dönüştürmedönüştürme, uzamsal dünyayı zihinde temsiltemsil etme yeteneğidir. BedenselBedensel/devimsel zekâzekâ: Vücudun tümünü ya da el, ayak, parmak gibi organları bir sorun çözmesorun çözme, bir şey yaşama, bir ürün ortaya çıkarma amacıyla kullanma yeteneğidir. Müziksel/ritmik zekâzekâ: Müzikten hoşlanma, ezgi üretme, ezgileri anımsamaanımsama, tonton örüntülerini ayrımsamaayrımsama, sesleri tanıyabilme ve onlara duygusalduygusal tepkitepki gösterebilme yeteneğidir. Kişiler arası zekâzekâ: Diğer insanları anlamaanlama, onların kişilikkişilik özelliklerini, niyetlerini ayrımsamaayrımsama, onlarla olumlu ilişkiler kurmakurma yeteneğidir. Kişi içi zekâzekâ: İnsanın kendini anlaması, kim olduğunu, zayıf ve güçlü yönlerini, isteklerini, duygularını ayrımsamaayrımsama; ne zamanzaman, nasıl davranacağını bilmebilme yeteneğidir. Doğadoğa zekâsı: Canlı ve cansız doğaldoğal varlıkların özelliklerini kavramaKavrama yeteneğidir.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol