çözümleme


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
1. PsikoanalizPsikoanaliz (psikolojikpsikolojik analizanaliz); analizanaliz; tahliltahlil, psikanalizpsikanaliz, ruhsal çözümlemeçözümlemeruhsal çözümlemeçözümleme. 2. Bütün bir nesnenin, formülün, kuramın, bileşenlerine ya da temel ilkelerine indirgenerek tek tek ele alınmasıyla gerçekleşen bilişsel beceribeceri; analizanaliz. Bu yöntemle, bütüne ilişkin daha derin bir kavrayışa ulaşma hedefleniyor. 3. Karmaşıktan basite; bir ilkenin uygulanışından ilkenin kendisine; olgudan onun altında yatan genel nesneye; sonuçlardan nedene giden bir yöntemyöntem; analizanaliz, tahliltahlil. Örneğin, bir yazınsal ya da sanatsal yapıtta anlamını daha iyi kavramak amacıyla biçimbiçim ve örüntüyü ayırt etmeayırt etme; , duyuru, propagandaPropaganda gibi çekip kandırıcı malzemede kullanılmış olan genel teknikleri ayırt etmeayırt etme, birer çözümlemedir. Bkz. bilişsel öğrenmeöğrenme; bireşim.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol