değerlendirme


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
1. a. Özenli bir incelemeinceleme sonucunda bir nesnenin değerini ya da niceliğini belirleme ya da bu konuda bir yargıya varma. b. Psikolojide, aynı türden olayların belli bir ölçüye göre, göreceli anlamlılığını belli etme. c. Bir grubun ya da bireyin özelliklerine ilişkin kanıtları, belli değerdeğer ölçülerinin ışığında, ulaşmaya çalıştığı belli amaçlar ve durumlar açısından gözden geçirme. ç. Eğitimde, eğitimeğitim amaçlarına ne kadar yaklaşıldığını ölçmeölçme. Başka deyişle bir puanı ya da testtest sonucunu karşılaştırarak bir olayın göreli önemini belli etme. 2. (valorisation) a. Bir kişiye ya da nesneye değerdeğer kazandırma; ona başkalarının göreceği biçimde değerini verme işi. Değeri olmayan ya da değeri az olana değerdeğer katma; bir eylemin değerini artırma. b. Öğretimöğretim yönteminde, salt anlamda, az olana değerini verme ya da değerini kazandırma işi. Engellilerin yeniden eğitimine başlarken onlara değerdeğer verme, başlıca ilkelerden biridir.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol