denetim


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
1. Bir istatistikistatistik ya da deneyde nedensel ilişkileri belirlemek için kimi değişkenlerin değerlerinin değiştirilmemesi; kimilerinin de değiştirilmesi ile gerçekleştirilen işlem; kontrol. Bu düzenleme ile araştırmacıaraştırmacı, araştırmaya konu olan bağımsız değişkenleri düzenli bir biçimde manipüle ederek, bunların bağımlı değişkendeğişkenbağımlı değişkendeğişken üzerindeki etkilerini, ilgisiz etkenlerin etkilerinden uzak tutmuş oluyor. Bkz. denetimli araştırmaaraştırma; denetim kümesi. 2. Manipüle etmemanipüle etme; uygun pekiştirmepekiştirme ve cezaların düzenli olarak uygulanmasıyla davranışdavranış değişikliği yaratabilme. Bkz. manipülasyon.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol