duyu


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
1. Bir duyuduyu sinirinin, alıcıalıcı sinirin ya da duyuduyu organlarından birinin uyarılmasıyla beynin belli bir bölgesinin etkinleştirilmesi sonucunda oluşan izlenimizlenim ya da bu izlenimin ayrımsanması durumu; sesSes, renkrenk, koku, tattat, basınç, sıcaklık gibi bir dış uyarıcının ya da açlıkaçlık, susuzlukSusuzluk, bulantı, cinsel heyecanheyecanCinsel Heyecanheyecan gibi vücudun kendi içindeki bir değişikliğin oluşturduğu duyuduyu yaşantısı ya da bilinçlilik durumu; algıalgı oluşturmada kullanılan ham veriler; hishis. Gülü kokladığımızda yaşadığımız şey (koku), bir duyudur. Bu kokuyla onu yayan nesnenin öbür özellikleri arasında ilişki kurduğumuzda yaşadığımız şey (gül), bir algıdır. Buna göre duyuduyu, nesneye ya da yaşantıya ilişkin bir anlamanlam içermeyen bir bilinç durumudur. Uyarıcılaruyarıcılar tek tek alınmıyor; aynı anda birden çok duyuduyu birden alınıyor. Sözsöz konusu kokuyu yayan şeyin gül olduğunun anlaşılmasını sağlayan duyumlar bütünü ise gül algısını oluşturuyor. Duyunun, nesneye ilişkin bilgibilgi gerektirmemesine karşılık algıalgı, nesneye ilişkin aldığımız duyularla, nesnenin özellikleri konusunda elde ettiğimiz yaşantıları içeriyor. 2. (sensesense) a. SinirSinir sistemi dışındaki uyarıcıları sinirSinir etkinliğine dönüştürüp sinirSinir sistemine, özellikle de beyne bu uyarıcılarla ilgili bilgibilgi veren organ ya da sinirSinir sistemi. b. Bu biçimde alınan bilgibilgi; uyarıcıların bu sistemSistem aracılığı ile ayrımsanması; ortak özellikleri olan duyuduyu izlenimleri. Bkz. acı; duyu alanları; duyu belleği; duyu eşiği; duyu fizyolojisi; duyu kanalı; duyu odağı; duyu organı; duyu örgütlenmesi; duyu ötesi algıalgı; duyu psikolojisi; duyusal ayrımsamaayrımsama; duyusal beyin kabuğubeyin kabuğu; duyusal bütünleşmebütünleşme; duyusal bütünleşmebütünleşme bozukluğu; duyusal bütünleşmebütünleşme tedavisi; duyusal-devimsel evreevre; duyusal dikkatsizlik; duyusal sinir bozukluğusinir bozukluğu; duyusal sönmesönme; duyusal tiptip; duyusal uyumuyum; duyusal yoksunlukyoksunluk; duyu türü; duyu yitimi.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol