edim psikolojisi


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Her ruhsalruhsal olayolay, kendi dışında bir nesneye dönük olduğuna göre psikolojinin konusunun da nesne ya da içerik değil; ruhsalruhsal olayın yönelişi olması gerektiğini; bu yönelmenin ise bilmetanıma, hoşlanma-hoşlanmama ya da değerlendirmedeğerlendirme biçiminde olabileceğini savunan psikolojipsikoloji yaklaşımı. Bu görüşü, özellikle bilincin yapısını parçalarına ayıran Wund’un psikolojipsikoloji görüşüne bir tepkitepki olarak ilk kez 1874’te F. Brentano savundu. Sonra Husserl ve Scheler’in de katıldığı bu görüş, Alman Okulu’na karşı, Avusturya Okulu’nun doğuşuna yol açtı. Bunun sonucu olarak da ABD’de işlevsel psikolojipsikolojiişlevsel psikolojipsikoloji akımı doğdu.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol