Edwards kişisel tercih envanteri


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
ÜniversiteÜniversite öğrencilerine ve yetişkinlere uygulanan, 225 maddeden oluşan, Murray’ın betimlediği 15 gereksinimi içeren ve Yıldızyıldız Kuzgun’un Türkçeye uyarladığı envanterenvanter. Bu araçtaki gereksinimler başarma, uyarlık (riayet etme), düzendüzen, gösteriş (teşhir), özerkliközerklik (bağımsızlıkbağımsızlık), duyguları anlamaanlama, yakınlıkyakınlık, ilgiilgi görmeyi isteme-yardım isteme, başatlıkbaşatlık (baskınbaskın olma), kendini suçlama, şefkatşefkat gösterme-koruma, değişiklik (yenilik), dayanıklılık (sebat) karşıt cinsle ilişkiler, saldırganlıktır.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol