eğitim bilimleri


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Eğitimeğitim olayolay ve durumlarının doğuş koşullarını, bunların oluşup gelişmesini inceleyen bilimler demeti. Bilimler arası bir bilimbilim olan eğitim bilimlerieğitim bilimleri, yaklaşık 15 kadar bilimbilim dalından yararlanıyor. Eğitim bilimlerieğitim bilimleri üç grupta toplanıyor: (1) Eğitimeğitim kurumlarının genel ve yerelyerel durumlarını inceleyen bilimbilim dalları: (a) Eğitim tarihieğitim tarihi. (b) Eğitim sosyolojisieğitim sosyolojisi. (c) Okulokul nüfusu incelemeleri. (ç) Eğitim ekonomisieğitim ekonomisi. (d) Karşılaştırmalı eğitimeğitim. (2) Eğitimeğitim olayı ile bu olayın türlü durumdurum ve ilişkilerini inceleyen bilimler: (a) Eğitimeğitim fizyolojisi, eğitim psikolojisieğitim psikolojisi, küçük grupların psikolojisi ve sosyolojisi, iletişimiletişim bilimleri. Bunlar, eğitimeğitim olayolay ve konularını doğrudan inceleyen bilimlerdir. (b) Türlü bilimbilim dallarını öğreten ve değerlendiren bilimler. (3) Düşünmedüşünme bilimleri ve yarınla ilgili bilimler: Eğitim felsefesieğitim felsefesi, eğitim planlamasıeğitim planlaması ve modelmodel kuramları. Bkz. eğitim; eğitimbilim.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol