eğitim hakkı


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Eğitimeğitim görmeGörme ve eğitimeğitim verme hakkı. Herkesin eğitimden eşit koşullarda yararlanması anayasalarla bireye tanınmış doğaldoğal ve temel insan haklarından biridir. İnsan Hakları Evrenselevrensel Bildirisi’nin 26. maddesinde, “Herkes eğitimeğitim hakkına sahiptir.” denilerek bu evrenselevrensel hak vurgulanmıştır. Çocuk Haklarına Dair SözleşmesözleşmeÇocuk Haklarına Dair Sözleşmesözleşme’nin 28. ve 29. maddeleri, çocuğun eğitimine ilişkin gerekli tüm güvencelerin alınmasını öngörüyor. Örneğin, 28. maddede taraf devletlerin, çocuğun eğitimeğitim hakkını kabul ettikleri ve bu hakkın fırsat eşitliğifırsat eşitliği temeli üzerinde tedricen geliştirilmesi gerektiği belirtilerek bu konuda yapılması gerekenlerin ayrıntıları belirtiliyor. 29. Maddede de çocuğun eğitiminin hangi amaçlara yönelik olması gerektiği beş madde kapsamında sıralanıyor ve şunlar vurgulanıyor: Çocuğun kendini yetiştirme özgürlüközgürlük ve olanağı, eğitimeğitim ne oluruna bırakılarak ne de baskı yapılarak gölgelenebilir. Devletdevlet, herkesi çağdaş eğitimeğitimçağdaş eğitimeğitim uygulayarak yetiştirmek zorundadır. Eğitimeğitim alma ve eğitimeğitim verme hak ve yetkisi, her şeyden ve herkesten önce anne babalara aittir. Zorunlu eğitimeğitimzorunlu eğitimeğitim çağı ve daha yukarı yaşlarda ise bu amaçla yetiştirilmiş ve kendisine yetki verilmiş öğretmenöğretmen ve öbür eğiticilere tanınan bir hak ve sorumluluktur. Bkz. çocuk hakları (Çocuk Haklarına Dair SözleşmesözleşmeÇocuk Haklarına Dair Sözleşmesözleşme); eğitim.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol