eğitim ilkeleri


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Eğitime yön veren, eğitimin ana çizgilerini belirleyen temel öneriler demeti. Eğitim ilkelerieğitim ilkeleri; eğitim felsefesieğitim felsefesi, eğitimeğitim kuramKuram ve uygulamaları ile yakından ilgilidir. Eğitim felsefesieğitim felsefesi ve eğitimeğitim kuramlarından doğan ve birbirine karşıt olan tartışmalı eğitim ilkelerieğitim ilkeleri de vardır. Bunlar, “Eğitimde kalıtımkalıtımçevreçevre mi daha önemlidir?”, “Bireybirey mi toplumtoplum mu öncelik taşımalıdır?”, “İş mi sözsöz mü daha önemlidir?”, “Bilgi vermebilgi verme mi yetenek geliştirme mi önemlidir?”, “Çocukçocuk eğitiminde baskı mı özgürlüközgürlük mü daha etkilidir?” gibi sorularla dile getiriliyor. Bir de gerçekleştirilen deneydeney ve araştırmalardan çıkan bilimselbilimsel temelli çağdaş eğitim ilkelerieğitim ilkeleriçağdaş eğitim ilkelerieğitim ilkeleri vardır. Çağdaş Eğitimeğitimçağdaş eğitimeğitim Etkinliklerinin Düzenlenmesinde Uyulması Gereken İlkeler: (1) Öğretmenöğretmen, öğrencilerini yeterince tanıyabilmek, onlara yardımcı olabilmek, rehberlik ve psikolojik danışmadanışmapsikolojik danışmadanışmarehberlik ve psikolojik danışmadanışmapsikolojik danışmadanışma uzmanları ile yararlı bir işbirliğiişbirliği yapabilmek için biyolojibiyoloji, psikolojipsikoloji, sosyolojiSosyoloji ve sosyal psikolojipsikoloji alanında yeterince yetişmiş olmalıdır. (2) Ulaşılmak istenen amaçlarla o amaçlara ulaşmak için kullanılan araçlar arasında tutarlılıktutarlılık bulunmalıdır. (3) Eğiticiler ve öğrenciler, ulaşılmak istenen amaçlarla o amaçlara ulaşmak için izlenecek yolları, önceden açık seçik bilmelidirler. (4) Öğrenmeöğrenme yöntemlerinin tümü, her öğrencinin kendi girişimgirişim ve incelemeinceleme isteğine dayanmalı ve onların zihinsel gelişimgelişimzihinsel gelişimgelişim düzeylerine uydurulmalıdır. (5) Öğrencilerin, sağlıklı bir zihinselzihinsel, toplumsal ve duygusal gelişimgelişimduygusal gelişimgelişimtoplumsal ve duygusal gelişimgelişimduygusal gelişimgelişim göstermeleri için küçük gruplarla çalışmalarının sağlamasının yanı sıra, kendilerine özgü gelişimlerini gerçekleştirmeleri için bireysel çalışmalar yapmalarına da olanak sağlanmalıdır. (6) Uygulanan öğretimöğretim ve öğrenimöğrenim programprogram ve yöntemleri, öğrencilerde daha çok öğrenmeöğrenme ve sürekli gelişme gereksinimi yaratmalıdır. Uygulamaya Dönük Eğitimeğitim İlkeleri: Bunların başlıcaları şöyle sıralanıyor: (1) Çocuklara sevgisevgi ve saygısaygı gösterilmelidir. (2) Çocukların ilgiilgi ve yetenekleri sürekli olarak göz önünde tutulmalıdır. (3) Öğrenmeöğrenme etkinliklerinde her zamanzaman yakından uzağa, somuttan soyuta, bilinenden bilinmeyene, kolaydan zora gidiş gerçekleştirilmelidir. (4) Yaparak öğrenmeöğrenme ile öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmeleri sağlanmalıdır. Bkz. eğitim.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol