eğitim psikolojisi


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Eğitimeğitim uygulamalarında ve bunlarla ilgili sorunların çözümünde yararlanılan psikolojipsikoloji bulgu ve ilkelerini içeren; bu konuda kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yapan psikolojipsikoloji dalı; eğitimeğitim ruhbilimiruhbilimi Eğitim psikolojisieğitim psikolojisi, genelde gelişim psikolojisigelişim psikolojisi ve öğrenmeöğrenme psikolojisinin oluşturduğu bir alanalan olarak biliniyor. eğitimeğitim radyosu (educational radioradio) 1. Ticaret amacı güden yayınları da kapsamak üzere eğitsel bir iletisi olan her tür kültürKültür yayınları. Bu tür radyoradyo programları daha çok yığınları eğitmeyi amaçlıyor. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde okumaOkuma yazma çalışmalarıyla halk eğitiminde bu yayınlardan çok yararlanılıyor. Kitlelere yönelik radyoradyo konuşma ve görüşmeleri, radyoradyo oyunları, her tür müzik ve eğlence programları bu gruba giriyor. 2. Okulokul ve sınıflarda yararlanmak üzere özelözel olarak hazırlanan radyoradyo yayınları; okulokul radyosu, eğitsel radyoradyoeğitsel radyoradyo. Bu türden radyoradyo programları okulokul ve öğretmenlere yönelik bir öğretimöğretim aracı olarak kullanılan yayınlardır. Öğretimöğretim üyelerince hazırlanıp ders saatleri içinde yapılan bu yayınlar, öğretmenin görevini destekleyen yayınlar olduğu için öğretimöğretim çalışmalarının bir parçası sayılıyor. Bu yayınlar da öğretimöğretim programlarında yer alanalan ders ve işleri tamamlayıcı niteliktedir. Bunlar, yazılı yardımcı araçlarla da desteklenebiliyor. Özellikle müzik eğitiminde, ana dili ve yabancı dildil öğretiminde, şiir okumada çok yararlı oluyor. Daha çok, programa bağlı derslerin konuları önceden hazırlanıyor ve ders sonunda konu, öğrencilerle tartışılıyor. Dildil ve içerik yönünden öğrencilere uygun olması durumunda, okulokul radyoradyo yayınları, 6-8 yaş ve yukarısındaki çocuklar için yararlı oluyor. Radyoradyo programı ayrıca banda alınarak, gerektiğinde yinelenebiliyor, üzerinde incelemeinceleme ve tartışmalar yapılabiliyor. eğitimeğitim ruhbilimiruhbilimi Bkz. eğitim psikolojisi.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol