eğitim süreci


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Her zamanzaman ve her yerde olagelen; insanlık kadar eski ve çok yönlü bir olayolay; eğitimeğitim prosesi. 1. Bireybirey açısından eğitimeğitim, belli bir amaca göre bir insanın başkası üzerinde, öğrenmeöğrenme sonucu ortaya çıkan bir davranışdavranış değişikliği oluşturmak üzere yaptığı etkietki ve bunun ürünüdür. Sözsöz konusu çocukçocuk olduğunda bu etkietki, en azından erginergin oluncaya dek bir yetişkinin yaptığı etkidir. Bu etkinin ve onun oluşturduğu davranışdavranış değişikliğinin yönünü toplumtoplum ve onun bir üyesi olan kişilikkişilik sahibi yetişkinyetişkin belirliyor. Bu karşılıklı ilişki; içtenlik, güvengüven ve sevgisevgi temeline dayanıyor. 2. Toplumtoplum açısından eğitimeğitim ise genç kuşaklara, içinde yaşadıkları toplumsal kalıtımı (kültürel birikimi) aktarmak ve onlarda bu yönde gerekli davranışdavranış değişikliği oluşturarak toplumun varlığını korumaktır. Bkz. eğitim.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol