eğitim televizyonu


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Görsel-işitsel araçların en yenisi ve en güçlüsü olan televizyon adlı aracın, genel olarak büyük yığınlara yönelik önemli bir kültürKültür ve eğitimeğitim aracı olarak kullanılanı. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde okur yazarlıkta ve meslekmeslek eğitiminde eğitimeğitim televizyonculuğundan çok yararlanılıyor. Televizyon, bu önemli nedenle eğitimeğitim kurumlarına girmiş oldu. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ABD, Avrupa ve Japonya başta olmak üzere, tüm dünyada artan bir hızla yayıldı. İlk eğitim televizyonueğitim televizyonu, 1948’de ABD’de Philadelphia’da; 1949’da Avrupa’da Fransa’da; 1957’de İngiltere’de yayına başladı ve 1950’li yıllarda Avrupa’nın öbür ülkelerine yayıldı. Eğitim televizyonueğitim televizyonu denildiğinde genellikle şu tür eğitimeğitim programları akla geliyor: (1) Eğitsel sayılan her tür televizyon programı. Güncel ve somutSomut olan bu programlardan her yerde yararlanılıyor. (2) Okulokul ya da eğitimeğitim kurumları için özelözel olarak hazırlanmış öğretimöğretim ya da okulokul televizyonu. Eğitimeğitim televizyonuyla yalnızca eğitimeğitim ya da öğretimöğretim yapılmıyor; en geniş anlamda eğitsel amaçlı programların belli bir merkezden özelözel, kamusal televizyon ya da kapalı devre televizyonu olarak hazırlanıp yayımlanıyor. Eğitimeğitim televizyonları günümüzde ayrı bir uzmanlık alanı durumuna gelmiştir. Eğitimeğitim Televizyonunun Amaçları: Eğitimeğitim kurumlarının yapısı ve gelişme durumuna göre bu televizyon, şu üç amaçla kullanılıyor: (1) Öğretimi Zenginleştirme: Öğreticiöğretici filmlerde olduğu gibi, televizyon, yalnızca ders konularını zenginleştirip somutlaştırarak öğretime yardımcı oluyor; öğretmenin işlevi değişmiyor. (2) Öğretimle Bütünleşmebütünleşme: Öğretmenin işlevi sınırlanıyor. Ders konusu televizyonla destekleniyor; öğretmenöğretmen yardımcı oluyor. (3) Öğretimi Üstlenme: Sınıftaki öğretmenin yerini televizyon öğretmeni alıyor. Öğretmenin öğrencileri ile diyaloğu kalmıyor. Bu televizyon, yeter sayıda yetişmiş öğretmeni olmayan ülkeler için önem taşıyor. İstenirse her üç televizyon programı da banda alınarak istendiğinde yinelenebiliyor ve üzerinde tamamlayıcı çalışmalar yapılabiliyor. Bu yolla eğitimeğitim televizyonunun, öğrencileri edilginedilgin kılma ve bireyselleşmesini sağlayamama sakıncası da azaltılmış oluyor.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol