eşgüdüm


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
FelsefeFelsefe ve mantıktan askerlik ve ekonomiye; biyolojiden psikolojipsikoloji ve sosyolojiye ve bilgisayara dek çok değişik alanlarda kullanılan; eşdüzeneşdüzen, düzenleşim, bağdaşım olarak dilimize çevrilen terimin ortak özelliği; koordinasyonKoordinasyon. Canlıda, bir örgüt ya da kuruluşta eşgüdümeşgüdüm, bireyde ve toplumda parça ve bölümlerin üst-ast ya da eşit basamakların ortak amaçamaç yönünde uyumlu ve birbirini destekler nitelikte etkileşimi ya da işlemesidir. Öğelerden birinin aksaklığı, yokluğu ya da değişimi, eşgüdümsüzlüğe yol açıyor. Buna göre eşgüdümeşgüdüm; (1) Nörolojide, buyrukları tepkitepki organlarına iletmede sinirSinir merkezleri arasında bir uyumuyum olması, duyuduyu ile tepkitepki organlarının işbirliğiişbirliği yaparak çalışmasıdır. (2) Psikolojide, karmaşık bir davranışta ya da davranışdavranış dizisinde kasların ya da kas gruplarının uyumlu işbirliğiişbirliği yapmasıdır. (3) Eğitimde, kimi ülkelerde eğitimeğitim örgütünde eşgüdümcü (koordinatör) adıyla görev yapanların yükümlü oldukları işlerdir. Bu işleri özellikle sınıflar, dönemler ve basamaklar arasındaki boşlukları, aşırıaşırı konu yığılmalarını ve beklenmedik değişiklikleri göz önünde tutarak öğretimöğretim programprogram ve yöntemlerinde, örgütlerde gerekli bütünlük ve sürekliliği gerçekleştirecek önlemleri alma, sınavlarda not verecekler arasında bir ölçü birliği sağlama oluşturuyor. (4) Toplumbilimde ise bireylerin ya da grupların, kuruluş ve hizmetlerin belli bir ortak amaca ulaşmada örgütlü, uyumlu ve bütünleştirici biçimde çalışmalarıdır (eşdüzendir).

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol