esin


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
1. Bilinen sınamasınama yanılma ya da uslamlamaUslamlama yollarını izlemeden insanın bir soru ya da konunun özünü kavrayıvermesi, yaratıcıyaratıcı bir düşüncedüşünce ya da duygunun insanın içine doğuvermesi durumu ya da yaşantısı; ilhamilham. İnsanın daha çok edilginedilgin durumda iken oluştuğu bilinen bu yaşantının üstün bedenselBedensel ve ruhsalruhsal başarıbaşarı yeteneğini ortaya çıkardığı, insanı yücelttiği düşünülüyor. 2. Doğaüstü bir gücün insana seslendiği izlenimini veren yoğun duyguduygu ve düşüncelerin insanın içine doğması. Tanrıbilim ve metafizikte buna vahiy ya da gizemsel sezgisezgi deniyor. Tanımdaki esneklikesneklik, bu ruhsalruhsal yaşantıda yer alanalan oluşum aşamalarını bilemediğimizi gösteriyor. esinmek Bkz. esinlenmek.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol