ETHEM NEJAT


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
(1887-1921) II. Meşrutiyet döneminde eğitimin çağdaşlaştırılmasına katkıda bulunan Türk eğitimcieğitimci. İstanbul’da doğdu; Trabzon yakınlarında öldü. II. Abdülhamit’in padişahlığı sırasında İttihat ve Terakki Cemiyeti ile ilişki kurdu. Baskı yüzünden yurt dışına kaçmak zorunda kaldı. II. Meşrutiyet ilan edilince yurda döndü. Manastır, Bursa ve İzmir öğretmenöğretmen okullarında müdürlük, maarif müdürlüğü görevlerinde bulundu. Türkçülük görüşünü benimsedi ve Türklük Nedir ve Terbiye Yolları adlı kitabı yazdı. Şurâ-yı Ümmet, Siper-iI Saika, Ulûm-ı İçtimaiye ve İktisadiye, Say ve Amel ve Türk Yurdu dergilerinde eğitimeğitim, öğretmenöğretmen yetiştirme, ilköğretimin yeniden düzenlenmesi ve sosyolojiSosyoloji konularında birçok yazı yazdı. Terbiyevi Yeni FikirFikir adıyla bir eğitimeğitim dergisi çıkardı. Türkiye’de yayımlanan ilk sosyolojiSosyoloji kitaplarından biri, Ethem NejatETHEM NEJAT’ın 1913’te yayımlanan Tekâmültekâmül ve Kanunları adlı kitabıdır. II. Dünya Savaşı yıllarında Eskişehir Maarif Müdürü iken gönüllü askerlik yaptı. 1918’de Ethem NejatETHEM NEJAT’ı Maarif Nazırlığı, inceleler yapması için Almanya’ya gönderdi.Berlin’de Türkiye İşçi ve Çiftçi Fırkası’nı kurmuş olan ve Kurtuluş adlı bir dergi çıkaran Türk aydınlarıyla tanıştı ve sosyalizmsosyalizm düşüncesini benimsedi. Spartakistlerin önderlikönderlik ettiği işçi eylemlerinde yer aldı. 1919’da İstanbul’a döndüğünde, o yıl kurulan Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Partisi’ne girdi ve aynı yıl yapılan ceçimlerde partinin İstanbul adayı oldu. Bir süre sonra da Türkiye Komünist Fırkası’na girdi. Eylül 1920’de Bakû’da düzenlenen Şark Milletleri Kurultayı’na katıldı. Aynı tarihte yine Bakû’da toplanan Türkiye Komünist Partisi (TKP) II. Kongresi’ne delege seçildi. Türkiye’deki bütün sosyalist grupların bir partide birleşmesi için Hilmi oğlu Hakkı ile birlikte kongreye sunduğu öneri kabul edildi. Aynı kongrede TKP merkez komitesi üyesi ve parti genel sekreteri oldu. Kısa bir süre sonra, Kurtuluş Savaşı’nı desteklemek ve TKP’yi Türkiye’de örgütlemek için TKP genel başkanı Mustafa Suphi ile birlikte Kars’a gitti. Oradan Ankara’ya geçmelerine izin verilmeyince arkadaşlarıyla birlikte Trabzon’a geçti. Bakû’ya dönmek için bindikleri motorda, Mustafa Suphi ve 13 arkadaşıyla birlikte öldürüldü. Başlıca yapıtları: Tekâmültekâmül ve Kanunları, 1913; Terbiye-iI İptidaiye Islahatı. 1915; Türklük Nedir ve Terbiye Yolları.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol