etiketleme kuramı


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
1. Bir insana yakıştırılan etiketin, başlangıçta doğru olsun ya da olmasın, o insanın bu etiketle ilişkili role uygun davranmasına yol açabileceğini savunan simgesel etkileşimcilerin ortaya koydukları kuramKuram; toplumsal tepkitepki kuramı. “Bir insana 40 gün delideli dersen delideli olur.” sözü bu kuramı destekliyor. Bu kurama göre başkaları, birilerine bir etiketin (delideli, saldırgan, ruh hastasıruh hastası, hırsız, fahişefahişe, eşcinseleşcinsel ve başka sıfatların) yakıştırıldığını bildiği zamanzaman, normalnormal olsa bile, bu biçimde damgalanan kişinin davranışları anormalmiş gibi değerlendiriliyor. Bu durumda, insanların, o insanlarla etkileşimleri, etiketlemeyi pekiştiriyor. Bkz. ikincil sapmaSapma; kendini gerçekleştiren kehanet; simgesel etkileşimcilik. 2. 1’deki tanımatanıma benzemekle birlikte, farklı bir açıdan çağdaşçağdaş psikiyatriyi eleştiren bir görüş. Bu görüşe göre, Batılı psikiyatrinin gelenekselgeleneksel tanıtanı koyma sistemleri, altta yatan ruhsalruhsal bozukluklardan çok, toplumtoplum kabul etmediği için anormal olarak değerlendirilen davranışlara vurulan birer etikettir. Aynı şey, suçsuç davranışları için de geçerlidir. Bu durumda etiketleme, bir sapmaSapma ya da suçsuç davranışları kuramı olamaz. Çünkü etiketleme ve toplumsal kimliğin giderek benlikBenlik sistemine katılması, toplumsallaşmatoplumsallaşma süreçlerinin birçoğunda görülüyor. Bir meslekten olmak, Türk olmak, Müslüman olmak ve başkaları da bu etiketleme süreçlerinin birer sonucudur. Bu, eleştiride uç nokta olsa da anormallikanormallik, suçsuç davranışı, ruhsalruhsal bozukluk gibi şeylerin hepsini yalnızca kişinin ruhunda arayan kuramlara ilişkin haklı yönleri bulunan bir kuramKuram olduğu da bir gerçektir. etimoloji (etymology) Sözcüklerin kökenini ve gelişimini inceleyen bilimbilim.; kökbilimkökbilim, kökenbilim.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol