etken


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
1. Nedensel bir etkisi olan; bir sonuç ortaya koyan durumdurum, olguOlgu ya da etkietki; faktörFaktör, etmenetmen. 2. İstatistik işlemler ve varyans analizivaryans analizi açısından bağımsız değişkendeğişkenbağımsız değişkendeğişken. 3. FaktörFaktör analizinde çok sayıda değişkenin ayırt edilebilir bileşenleri olan birbiriyle ilişkili bir değişkenler grubu. Örneğin, bir testte yer alanalan sorular gibi, gözlemlenen değişkenler arasındaki ilişkileri açıklayan ve sözelsözel etkenetken, sayısal etkenetken gibi, ölçümde varsayılan bir yetiyeti ya da özellik; faktörFaktör. etkenetken çözümlemesi Bkz. faktör analizi.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol