evren


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Bir gözlemgözlem ya da araştırmaaraştırma alanına giren bireybirey, nesne ya da olayların tümü; popülasyonPopülasyon. Evrendeki tüm bireybirey, nesne ve olayları saptayıp, araştırmaya konu etmek olanak dışı olduğundan akla uygun olan, evreni en iyi temsiltemsil edecek bir örneklem seçmedir. Evreni temsiltemsil etmek üzere seçilen örneklem üzerinde yapılan araştırmalardan elde edilen bulgular, evrene genelleniyor. Sayıları “N” ile gösterilen evrendeki nesne ve bireylerin özelliklerinin, genellikle normal dağılımdağılımnormal dağılımdağılım gösterdiği biliniyor.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol