eylemleme


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
1. Klasik psikanalize göre, özellikle cinsellikle ya da saldırganlıkla ilgili bilinçsiz isteklerin ve düşlemlerin tutsağı olmuş kişinin, geçmiş olayları anımsamak yerine, bu olayları bilinçsizce eyleme aktarması. Eylemlemeeylemleme, çoğu kez, kişinin kendine ya da başkasına yönelik saldırganlık biçimini alıyor. Eylemlenen dürtüdürtü burada ya hiç sözelsözel anlatım bulamamıştır ya sözle anlatılamayacak kadar yoğundur ya da hastaHasta, ketlemeKetleme kapasitesinden yoksundur. Psikanalizin bir “konuşma aracılığıyla tedavitedavi” olması nedeniyle eylemlemeeylemleme, tedavitedavi için büyük bir engelengel oluşturuyor. Eylemlemeeylemleme, davranışdavranış bozukluklarının ve psikopatinin; özellikle sınırdaki kişiliklerin ayırt edici özelliğidir. 2. Kişinin, çatışmaçatışma ya da stresle duyguduygu ya da düşüncedüşünce yoluyla değil; eylemeylem yaparak başa çıkma yöntemi. Bu, bir tür savunmasavunma mekanizmasıdır. 3. Usus dışı dürtüsel davranışdavranış. Bu tanımtanım, çokluk, sorunlu çocuklar için kullanılıyor. 4. Psikodramapsikodrama gibi kimi tedavitedavi yöntemlerinde, tedavitedavi edici bir değeri olduğuna inanıldığı için hastaHasta, bastırılan duygularını bu yolla boşaltmaya özendiriliyor. 5. Ayrıca, genelde antisosyal davranışlar ya da suçsuç davranışları için de sıklıkla kullanılan bir terimterim.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol