Eysenck’in ruhsal yapı sınıflaması


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
Eysenck’in faktör analiziFaktör Analizi ile birbirinden bağımsız olduklarını saptadığı üç genel etkene dayalı olarak gerçekleştirdiği tipleme. Bunlardan ilki, içedönüklükiçedönüklük-dışadönüklüktür. Eysnck’e göre, öbür iki kişilikkişilik boyutu ise nevrotiklikNevrotiklik ve psikotikliktir. Bu üç genel etkenetken de biyolojikbiyolojik belirlenmeyle ortaya çıktığı için değişmiyor. Eysenck, riske girmeyen, duygularını saklamayan kişileri dışadönük; düzenli ve denetimli yaşamayı seven; insanlardan çok, kitaplara yönelen, kendini dinleyen kişileri de içedönük olarak niteliyor. Eysenck’e göre hastalık, bu kişilikkişilik boyutlarından birinin ağır basması ve kişinin günlük yaşamını zorlaştırmaya başlamasıyla ortaya çıkıyor. Psikopatlar, dışadönükler; şizofrenler de içedönükler arasında sayılıyor. Bkz. analitik psikolojipsikoloji; EYSENCK, Hans Jurgen; tipoloji.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol