Gazi Eğitim Enstitüsü


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
(Gazi Pedagogical Institute) Orta dereceli okullara öğretmenöğretmen yetiştirmek amacıyla 1926-1927 öğretimöğretim yılında Konya’da Orta Muallim Mektebi adı ile kurulup bir yıl sonra Ankara’ya taşınan ve 1929-1930 öğretimöğretim yılında Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü adı ile tarihsel binasına yerleşen Milli Eğitimeğitim Bakanlığı’na bağlı bir yüksek öğretimöğretimyüksek öğretimöğretim kurumu. Kuruluşunda yalnızca edebiyatedebiyat bölümü bulunan; Ankara’ya taşındığında pedagojiPedagoji bölümü de eklenen 1928-1929 öğretimöğretim yılında İlköğretmen okulu çıkışlıları sınavla alanalan iki yıllık bir hazırlıkhazırlık bölümü ile bir buçuk yıllık bir meslekmeslek bölümünden oluşan enstitüde edebiyatedebiyat ve pedagojiPedagoji bölümlerinin yanı sıra tarih, coğrafya, fizikFizik ve tabiat bilimleri ile matematik bölümleri de vardı. 1932-1933 öğretimöğretim yılında bu beş bölümün öğrenimöğrenim süresi dört yıla çıkarıldı ve bunlara ayrıca üçer yıllık resim-, bedenbeden eğitimi bölümleri eklendi. 1934-1935 öğretimöğretim yılında hazırlıkhazırlık sınıfları kaldırıldı; 1937-1938 öğretimöğretim yılında müzik; 1941-1942 öğretimöğretim yılında iki yıllık Fransızca; 1944-1945 öğretimöğretim yılında da İngilizce bölümleri açıldı. Böylelikle bu eski ve köklü kurumun Almanca, Fransızca, İngilizce, bedenbeden eğitimi, resim-, müzik, sosyal bilgiler, matematik, tabiat bilimleri, Türkçe bölümleri, ilköğretmen okulu ve lise çıkışlıları sınavla parasız yatılı öğrenciöğrenci olarak almış ve iki üç yıllık bir öğretimden sonra orta dereceli okullara dal öğretmeni; pedagojiPedagoji bölümü de ilköğretmen okulu çıkışlıları, ilköğretmen okullarına meslekmeslek dersleri öğretmeni ve ilköğretimilköğretim müfettişi olarak yetiştirmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında eğitimin yurt düzeyinde yayılıp gelişmesinde önemli bir görev yapmış olan bu kurumu bitirenler, Milli Eğitimeğitim Bakanlığı’nın merkez ve taşra örgütlerinde de önemli görev ve sorumluluklar üstlenmişlerdir. Daha sonra enstitü, tümüyle Gazi Üniversitesi içinde yer almıştır.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol