gelişim dönemleri


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
1. Çözümlemeçözümleme ve karşılaştırmakarşılaştırma amacıyla yaşamın belli ortak özelliklere ve takvim aralıklarına göre bölümlendiği dönemler; gelişimgelişim çağları, gelişimgelişim basamakları, gelişim evrelerigelişim evreleri; gelişim aşamalarıgelişim aşamaları, gelişimgelişim düzeyleri. Gözleme ve geleneklere dayanılarak halk dilinde bu dönemler süt çocuğu, kundak çocuğu, kucak çocuğu, yuva çocuğu, okulokul öncesi çocuğu, okulokul çocuğu, ya da çocuklukçocukluk, gençlikgençlik, yetişkinlik ve yaşlılık olarak adlandırılıyor. Bu bölümlemelerin, belli bir gelişimgelişim kuramını desteklemek gibi bir amacı yoktur. Bu nedenle bunlar, genellikle yapayyapay ve bilimsellikten uzaktır. 2. Kolaylık sağlamak amacıyla, yetkililerce yapılan bölümlemeler. Bu konuda farklı dilimlemeler yapılmıştır. Amerika Psikologlar Derneği (APA) Gelişim Psikolojisigelişim psikolojisi Bölümü’nün benimsediği gelişim dönemlerigelişim dönemleri şöyledir: (1) Süt çocukluğu (bebeklikbebeklik) çağı (infanty): Doğuştan 1 yaşa kadarki dönemdönem. Bu dönemdönem, kendi içinde (a) Bebek (neonate) (İkinci haftaya kadar); (b) Süt çocuğu (baby) (9 aylığa kadar) olarak iki alt döneme ayrılıyor. (2) Çocuklukçocukluk çağı (childhood): 1-12 yaşlar arası dönemdönem. Bu dönemdönem kendi içinde (a) İlk çocuklukçocukluk çağı (early childhood) (1-6 yaşlar arası dönemdönem); (b) Orta çocuklukçocukluk çağı (mid-childhood) (6-10 yaşlar arası dönemdönem); (c) Son çocuklukçocukluk çağı (late-childhood) (10-12 yaşlar arası dönemdönem) olarak üç alt döneme ayrılıyor. Bu çağın ikinci ve üçüncü alt bölümlerine okulokul çağı ya da çoğunlukla yeniyetmelikyeniyetmelik öncesi ya da ergenlik öncesiergenlik öncesi çağı deniyor. (3) Gençlikgençlik (yeniyetmelikyeniyetmelik ya da ergenlikergenlik) çağı (adolescenceadolescence): 12-21 yaşlar arası dönemdönem. Bu dönemdönem de kendi içinde (a) İlk gençlikgençlik çağı (early adoloscence) (12-14 yaşlar arası dönemdönem) (b) Orta gençlikgençlik çağı (pubertypuberty) (14-16 yaşları arası dönemdönem) (c) Son gençlikgençlik çağı (late-adolescenceadolescence) (16-21 yaşlar arası dönemdönem) olarak üç alt döneme ayrılıyor. (4) Olgunluk Olgunluk (yetişkinlik) çağı (adultadult): 21-26 yaşlar arası dönemdönem. (5) Orta yaşlılık çağı (middle old age): 26-65 yaşlar arası dönemdönem. (6) Yaşlılık çağı (old age): 65 ve daha yukarı yaşlar. Bkz. çocuk ve ergenin gelişim dönemlerigelişim dönemleri; içgüdü kuramı; insanın sekiz çağı.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol