gerçekçilik


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
1. Bilgibilgi öznesinin zihinselzihinsel tasavvurlarından bağımsız olarak bir nesneler dünyasının varolduğunu ve bu dünyanın, insanın sahip olduğu bilgibilgi edinme araç ve yöntemleriyle bilinebileceğini savunan görüş. Bkz. deneycilik, gerçeküstücülükgerçeküstücülük. 2. Zihinselzihinsel olana göre değil; algılanabilir, gözlemlenebilir olana göre davranma; olguları kuramlara yeğlemeyeğleme. 3. Piaget’ye görePiaget’ye göre, özellikle çocukların, kişisel görüş ve algılarını gerçekgerçek olarak benimsemeleri eğilimi. Bkz. bilişsel gelişimgelişim kuramı.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol