geribildirim


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
1. Bir sistemin çıktısının, sistemin işleyişinde yeni bir değişiklik, yeni bir düzenleme yapılması için, aynı sisteme girdi olarak geri verilmesi. Bir eylemi yaparken ya da yaptıktan sonra organizmanın bu eylemle ilgili bilgibilgi alması. Sonuç üzerine bilgibilgi edinme; geriye bildirimgeriye bildirim, geri besleme, durumdurum bildirmesi, dönütdönüt. 2. Makinelerde ya da eletronik sistemde çıktı ile ilişki kurarak girdiyi düzene koyma. Bir işlemin ne ölçüde yapıldığının ya da yapılmadığının otomatik bir işaretle belirtilmesi. Buhar kazanında ya da düdüklü tenceredeki güvenlik kapağı, buzdolabındaki ısı denetleyicisinin ısıyı ayarlaması. 3. Nörolojide; canlıda bir davranışın uygun biçimde yapılıp yapılmadığının duyularla beyne bildirilmesi. Amaçlama, yakalama ve yerleştirmeyerleştirme tepkilerinde bu tür alıcılardan gelen geribildirimlerin önemli olduğu düşünülüyor. 4. Sosyal psikolojide; bir gözlemcinin, gözlemin ne ölçüde iyi yapıldığını bir gruba bildirmesi süreci. Birinin, davranışlarının başkaları üzerindeki sonucunu dolaysız olarak algılaması: Gülümseme, baş hareketi gibi belli bir davranışı ya da sözlü anlatımı çevredekilerin anladığını belirten bir işaret ya da jest. 3. Eğitimeğitim öğretimöğretim etkinliklerinde, öğrenmenin gerçekleşip gerçekleşmediğinin ilgililerce bilinmesini sağlama; örneğin, yanıt tepkilerinin doğruluğu, yanlışlığı ya da yeterliği konusunda ilgili kişi ya da öğrenciye bilgi vermebilgi verme. Bu anlamıyla sözsöz konusu terimi, bilişçiler, davranışçılar, pekiştirmepekiştirme teriminin yerine kullanıyorlar. Örneğin, her doğru yanıtta yeşil; her yanlış yanıtta kırmızı ışığın yanması, bir geriye bildirimdir. Bu, belli bir davranışı yinelemeyineleme eğilimini etkilemiyor; yani etkisizdir. Elde edilen sonuçların doyurucu olmaması durumunda kişi, yeni bir eyleme geçiyor. Örneğin, öğrenciöğrenci, yazılı ödevödev notunu öğrenince geribildirimgeribildirim almış oluyor. Öğrencilerinin yorumlarını dinlemesi ya da onların testtest sonuçlarını görmesi, öğretmenin bir geribildirime tanık olmasıdır. Öğretmenöğretmen, buna göre ya aynı yöntemlerle ya da daha değişik yöntemlerle dersleri sürdürmeye kararKarar verebilir. 4. Bireyler arası etkileşimde çevreden alınan tepkiler. Gülümsediğimiz kişinin de bize gülümsemesi ya da yaptığımız bir şeyden dolayı alkışlanmamız gibi. Süreçsüreç, bu anlamıyla hem bir bilgilenmedir hem de aynı davranışın yinelenmesini özendirmesi ya da o davranıştan vazgeçirmesi açısından bir pekiştirmedir. 5. PsikiyatriPsikiyatri klinikKlinik söyleminde: Davranışının doğasına ve etkilerine ilişkin tepkileri sırasında hastaya, video kasetlerine kaydedilmiş görüntülerin yinelenişi, rol oynamarol oynama, doğrudan söylemsöylem ve benzeri biçimlerde bilgibilgi vermek. Geribildirimgeribildirim, davranışı değiştirebiliyor ya da destekleyebiliyor. Bütün bu özellikleriyle geribildirimgeribildirim; düzeltme, kendini düzeltme süreçlerine katkı sağlayan temel bir işlevdir. Bkz. öğrenme “stratejisi.

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol