GESELL, Arnold Lucius


Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü
(1880-1961) Amerikalı psikologpsikolog ve çocukçocuk hastalıkları uzmanı. Alma, Wisconsin’de doğdu; New Haven, Connecticut’ta öldü. Sonra Yale Çocukçocuk Gelişimi Kliniği adını alanalan Yale Psikokliniği’ni kurdu ve yönetti. Çocuğun, özellikle bebeğin ruhsalruhsal ve sinirsel gelişimi konusundaki çalışmaları, çocuğun tanınıp bilinmesinde ilerlemeler sağladı. Çalışmaları, 4, 6, 18 aylık çocukların hareketHareket, sözsöz ve uyumuyum yeteneği açısından gözlemlenmesine dayanıyor. Çocukçocuk kademelendirme sistemlerinin ilki olan İlk Büyümebüyüme çağı Psikolojisi’ni yayımladı. Başlıca yapıtları: Psychologypsychology of Early Growthgrowth, 1938 (İlk Büyümebüyüme Çağı Psikolojisi); Haw a Baby Grows,1945 (Bebek Nasıl Büyür?); The Child from Five to Ten,1946 (Beş Yaşından On Yaşına Kadar Çocukçocuk); Visionvision; its İnfant Developmentdevelopment in İnfart and Child, 1949 (GörmeGörme Duyusu, Bu Duyunun Bebek ve Çocukta Gelişimi); İnfant Developmentdevelopment, 1952 (Bebeklikte Gelişme); Youthyouth The Years from Ten to Sixteen, 1956 (Gençlikgençlik, On Yaşından On altı Yaşına Kadar).

Yorumlar


Henüz yorum yapılmadı. İlk sen ol